Брзински индекс на гумите

Брзински индекс на гумите

Брзински индекс Брзинскиот индекс ја определува максималната брзина што може да ја издржи гумата при максимално дозволено тежинско оптеретување. Пример: 195/60R15  88Q Последната ознака Q го претставува брзинскиот индекс, односно, максималната брзина што гумата може да ја издржи при максимално дозволено тежинско оптоварување е 160км/ч. Стандардизираните ознаки за брзинските индески на гумите се дадени во продолжение: B          50

countinue reading
Тежински индекс на гумите

Тежински индекс на гумите

Тежински индекс Тежинскиот индекс ја претставува максималната тежина што гумата може да ја издржи при одредена брзина. Пример: 195/60R15  88Q Последната бројчана ознака (88) го претставува тежинскиот индекс на дадената гума, Односно максималната  тежина што гумата може да ја издржи при одредена брзина, која е назначена на гумата со брзинскиот индекс. Во овој случај, Q

countinue reading
Параметри на гумите

Параметри на гумите

Параметри на гумите Ширината на гумата е растојанието помеѓу двете страни на напумпана гума во најширокиот дел. Мерењето е во милиметри. Висината е еднаква на растојанието помеѓу внатрешниот раб на гумата и највисокиот дел од гумата, во отсуство на притисок врз гумата. Висината на гумата не се изразува во милиметри, туку во проценти, односно колку

countinue reading