Брзински индекс на гумите

Брзински индекс на гумите

Брзински индекс

Брзинскиот индекс ја определува максималната брзина што може да ја издржи гумата при максимално дозволено тежинско оптеретување.

Пример: 195/60R15  88Q

Последната ознака Q го претставува брзинскиот индекс, односно, максималната брзина што гумата може да ја издржи при максимално дозволено тежинско оптоварување е 160км/ч.

Стандардизираните ознаки за брзинските индески на гумите се дадени во продолжение:

B          50 km/h

C          60 km/h

D          65 km/h

E          70 km/h

F          80 km/h

G          90 km/h

J           100 km/h

K          110 km/h

L          120 km/h

M         130 km/h

N          140 km/h

P          150 km/h

Q          160 km/h

R          170 km/h

S          180 km/h

T          190 km/h

U          200 km/h

H          210 km/h

V          240 km/h

W         270 km/h

Y          300 km/h

ZR        >240 km/h

Leave a Reply