Тежински индекс на гумите

Тежински индекс на гумите

Тежински индекс

Тежинскиот индекс ја претставува максималната тежина што гумата може да ја издржи при одредена брзина.

Пример: 195/60R15  88Q

Последната бројчана ознака (88) го претставува тежинскиот индекс на дадената гума, Односно максималната  тежина што гумата може да ја издржи при одредена брзина, која е назначена на гумата со брзинскиот индекс. Во овој случај, Q – брзински индекс на гумата (160км/ч), а тежинскиот индекс 88 означува дека гумата може да издржи максимална тежина 560кг при брзина од 160км/ч.

Во продолжение се дадени вредностите за секој од тежинските индекси, според кои се прават пневматиците:

50         190 kg

51         195 kg

52         200 kg

53         206 kg

54         212 kg

55         218 kg

56         224 kg

57         230 kg

58         236 kg

59         243 kg

60         250 kg

61         257 kg

62         265 kg

63         272 kg

64         280 kg

65         290 kg

66         300 kg

67         307 kg

68         315 kg

69         325 kg

70         335 kg

71         345 kg

72         355 kg

73         365 kg

74         375 kg

75         387 kg

76         400 kg

77         412 kg

78         425 kg

79         437 kg

80         450 kg

81         462 kg

82         475 kg

83         488 kg

84         500 kg

85         515 kg

86         530 kg

87         545 kg

88         560 kg

89         580 kg

90         600 kg

91         615 kg

92         630 kg

93         650 kg

94         670 kg

95         690 kg

96         710 kg

97         730 kg

98         750 kg

99         775 kg

100       800 kg

101       825 kg

102       850 kg

103       875 kg

104       900 kg

105       925 kg

106       950 kg

107       975 kg

108       1000 kg

109       1030 kg

110       1060 kg

111       1090 kg

112       1120 kg

113       1150 kg

114       1180 kg

115       1210 kg

116       1250 kg

117       1280 kg

118       1325 kg

119       1360 kg

120       1400 kg

121       1450 kg

122       1500 kg

123       1550 kg

124       1600 kg

 

Leave a Reply